Sleping

B&B utfører slepeoppdrag for kunder ... sleping av båter, ledninger/kabler, flytebrygger, og lektere i distriktet Bergen-Stavanger. Vi kan også assistere andre større taubåter på deres oppdrag i trange havneområder.

Dersom vi er midlertidig værfast over Sletta, så eier vi to havneområder på Bømlo for mellomfortøyning av slep.

Vi sleper typisk de største betong-flytebryggene selv fra støperi, eller fra nærmeste industrihavn, direkte til kundenes lokalitet.

Slepebåten er 9 m lang, med en 240 hk motor som gir en slepekraft på 3 tonn, og egner seg derfor best for dags-slepeturer på Vestlandet.

Baathavn-Entrepenoren
Betongflytebrygge under slep (Large).JPG

"Slep av flytebrygge og lekter bakerst."

Buksering av lang flytebrygge (Large).JPG

"Buksering av brygge inni havn."

Slep av 60m lang flytebrygge (Large).JPG

"Betongflytebrygge under slep."