Sjøtransport

B&B utfører mindre sjøtransportoppgaver med en 18 m lang x 6 m bred lekter. Denne har en 14 tonn-m krane, og er en såkalla topside-lekter med 80 cm høye rekker på sidene.

Typiske oppdrag har så langt vært å levere materiell til hytteeiere, transportere mindre maskiner (siden vi har avkjøringsmulighet), transport av skjellsand, transport av flyttegods, etc.

På landtransportsiden samarbeider vi med lokale transportfirmaer, typisk med bruk av deres kranbiler.

Sjøtransport-oppdragene tar vi som oftest på timebasis.

Baathavn-Entrepenoren
Transport av materiell (Large).JPG

"Transport av meteriell."

Mooringer ombord (Large).JPG

"Moringer klar ombord"

Loefting av lodd i Tananger (Large).JPG

"Lasting av betonglodd; type kilelodd."