Havnearbeid

B&B utfører mange ulike typer arbeid i båthavner på Vestlandet. Som strandsoneentreprenør driver vi med peling, boring, gravearbeid, massetransport, lager slipper og baatopptrekk, lager sandstrender, river og rehabiliterer naust, bygger alle typer nye brygger, og vedlikeholder kundenes bryggeanlegg. Mudring eller fordypning av havnen kan vi også foreta enten med gravemaskin på lekter eller sugemudring. Likeens kan vi foreta moloutbygginger, siden vi har mye egen overskuddsmasse.

Fremover vil vi også kvalifisere oss for laging av industrikai i betong.

Se undersidene for mer informasjon om bygging av slipper, mudring, sandstrender, og vedlikehold av brygger og kaier.

Baathavn-Entrepenoren
Adkomstplatform (Large).JPG

"Adkomst til bryggen"