Hovlandshagen Industriområde, Bømlo.

I Langevåg på Bømlo ved Hovlandshagen Industriområde har eier av BAATogBRYGGE.no AS kjøpt halvøyen "Urdatangen" - ca 20 mål. Området skal på sikt utvikles til en maritim base med planert område, molo, kai, båtopptrekk, og industribygg.

Området er godkjent for utbygging, og veiarbeidet frem til tomten Urdatangen er ferdigstillt av kommunen.

Fra dette området vil vi de neste årene ha over 100 000 m3 med sprengmasse og/eller grovknust masse for salg (overskuddsmasse) - med levering på bil eller lasting til sjøs (på lekter eller fraktebåt). Ta gjerne kontakt dersom dette er interessant.

Bjørn C. Stenevik, 90208873 el. bjorn.stenevik@baatogbrygge.no

Publisert den 17 December, 2009